Orang yang bisa membuat semua hal yang sulit menjadi mudah dipahami, yang rumit menjadi mudah dimengerti, atau yang sukar menjadi mudah dilakukan, itulah pendidik yang sejati.

Selamat hari pendidikan nasional 2 Mei

Doa Akhir Tahun dan Tahun Baru Hijriyyah

Posted by

Doa Akhir Tahun dan Tahun Baru Hijriyyah 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan
keselamatan kepada junjungan kami Nabi
Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.
Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan
hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan
Kedermawanan-Mu tempat bergantung.
Dan ini tahun baru benar- benar telah datang. Kami
memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini
dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala
tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk
mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak
pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan amal yang
dapat mendekatkan diri kami kepada- Mu wahai Dzat
yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga
Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan
keselamatan kepada junjungan kami Nabi
Muhammad SAW, Nabi yang ummi dan ke atas para
keluarga dan sahabatnya.
Amin..!

Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H.


Blog, Updated at: 19:30

0 comments:

Post a Comment

Disarankan berkomentar menggunakan OpenID. Komentar SPAM dan SPAMMY (menyertakan link hidup) otomatis tidak akan muncul.

Dapatkan Update Terbaru

Subscribe via Email

Like This!!!

Google+ Saya